Vi har hatt møte og konstituert det nye brukerstyret – og dette er oss:

Styrets medlemmer: (fra venstre) Therese Engan (Nordre Follo bibliotek- Quria), Mette Rysjedal (Lørenskog bibliotek – Quria) Roger Dyrøy – AU (Fengselsbibliotekar Lindesnes – Quria) Hege Hatlevik (Osloskolen – Mikromarc) Ann Magrethe Espe (Ishavsbyen videregående skole – Mikromarc) Gro Hovland – leder og AU (Mysen videregående skole – snart Quria)

Arbeidsgruppe for Quria Forum

Vi har etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å legge til rette for et samarbeidsforum mellom bibliotekene og Axiell. Det skal være et sted der vi som brukere kan komme med ønsker om utvikling og forbedringspunkter. Therese er koordinator for arbeidet, og sammen med Mette leder hun arbeidet med å få på plass en plattform for samarbeid og kommunikasjon for Quria-brukere.

Tr*ffpunkt 2022

Vi vil takke alle deltakere, foredragsholdere, underholdere og utstillere for to flotte dager på Olavsgaard med sosialt samvær, inspirasjon og systeminformasjon.

Her kan du se og lese Referater og noen av foredragsholdernes presentasjoner:

Stor takk til utstillerne!

Mikromarc 3 v. 6.95

Lørdag 26. september kl.18:00 utfører Axiell en hovedoppgradering av Mikromarc 3 til versjon 6.95 for alle utenom LTS-kundene. Oppgraderingen begynner kl.18:00 lørdag 26. september og pågår frem til kl. 04:00

Nyhetsdokument: Nyheter i Mikromarc 3.6.95

Denne versjonen inneholder i hovedsak følgende:

  • Endringer rundt eksport og import i forbindelse med overgang fra NORMARC til MARC21.
  • Api-utvikling på ALMA som fungerer som et bindeledd mellom Mikromarc og WeLib.
  • Endringer i eksportsystemet så konverteringsprosessen går enklere for de som har bestilt overgang til Quria.
  • Feilrettinger i OAI-PMH så Mikromarc 3 fungerer bedre mot Bibsøk.
  • RSS-listene er feilrettet.

Grunnkurs i Mikromarc via Teams og TeamViewer

Axiell følger opp trenden og tilbyr nå kurs via Microsoft Teams og TeamViewer. Fra e-postlista i dag:

«Hvis du er interessert i kurs i Mikromarc, kan vi kjøre kurs via Microsoft Teams og TeamViewer/fjernstyring. Grunnkurset vil ta for seg det samme som et ordinært grunnkurs, men det blir likevel annerledes.

Du må kunne benytte Teams og vi må kunne fjernstyre via TeamViewer. Teams brukes til felles gjennomgang og TeamViewer til å kunne gå inn hvis det er problemer med oppgaver ol.

Du må sette av én time hver dag i en uke til fellesgjennomgang, og ca. én time i tillegg til å løse oppgaver. Vi finner individuelle løsninger på oppgaveløsning underveis. Dere vil alle jobbe i egen base, eventuelt i kursbasen.

Kursinnhold:

  • Katalog med registrering av poster og eksemplarer, hente poster fra eksterne kilder, dublettkontroll og søking
  • Utlån med innlegging av nye lånere, lånergrupper og klasser, utlånsbetingelser, kalender, innstillinger, skranke (ut- og innlevering), fornying og reservering, brevutskrifter (purrebrev)
  • Web-konfigurering, en enkel gjennomgang

Du vil få tilsendt kursmanual. Pris er som et vanlig grunnkurs, kr. 4400,- Ta kontakt for påmelding: Kurs@axiell.com 22 08 98 98 Ellen Sofie Enge

MM3: Dublettkontroll – gjenkjenning og overskriving

Fra Mikromarc e-postliste 26. november 2019

Ved flere ISBN på postene vanskeliggjør dette dublettkontrollen. Vi har som standard avkrysset at alle ISBN-nr. skal stemme overens ved dublettsjekk. Det at alle ISBN må stemme er gjort for ikke å kunne overskrive feil poster f.eks. ved flerbindsverk der hele verket har et felles ISBN og hvert bind har sitt eget, det er også lagt flere ISBN på noen poster f.eks. innbundet og heftet utgave.

Hvis du har problemer med dublettsjekken kan du ta av at alle ISBN skal stemme, men husk da på at du må lese nøye Marc-posten som kommer opp i dublettsjekken før du eventuelt overskriver.

Klikk på dropp-knappen ved Søk i eksterne databaser.

Stå markert på den databasen du henter poster fra f.eks. BIBBI eller Bokbasen.

 

 

 

 

 

Klikk på knappen Endre/ny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klikk deretter på knappen Endre ved Dublettkontroll: ISBN (alle).

 

 

 

 

 

 

 

Ta av haken i rubrikken ved Alle ISBN må stemme.

Klikk OK og husk og Klikke OK på bildet som viser oversikten over de eksterne basene dine tilslutt for å få lagret endringen. For å få endringen til å virke må du logge ut og så inn igjen.

Ellen Sofie Enge
Kurskoordinator / Training manager
Bibliotekenes IT-senter AS – Axiell Norge