ARKIV: Mikromarc Brukerstyre 2017

Siden om Brukerstyre skal oppdateres med nye medlemmer. Arkiv-post for historien.

mikromarc_brukerstyre_ramme-bloggBrukergruppen har ett styre; «Mikromarc Brukerstyre», bestående av 10 medlemmer fra alle typer bibliotek i Norge, Finland og Sverige.

Fra Norge:
Gro Sandvik Fegth, Molde bibliotek; Gro Hovland, Mysen vgs.; Else Ishaug, Norad; Hilde Papatzacos, Våland skole; Trine Strømslid, Målselv folkebibliotek

Fra Finland:
Katriina Strandwall, Vasa stadsbibliotek

Fra Sverige:
David Bengzon, Jönköpings stadsbibliotek; Anders Fredriksson, Luleå bibliotek; Roger Jönsson, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek; Kristofer Lecander, Borås statsbibliotek

Kontakt pr. epost: mikromarc@brukergruppe.bibits.no

Leder: Gro Hovland, Mysen VGS
Nestleder: David Bengzon, Jönköping
Samme med Hilde Papatzacos (Våler skole) og Katriina Strandwall (Vasa bibliotek) utgjør de et Arbeidsutvalg (AU).

Fra og med 2014 arrangerer vi felles «Tr*ffpunkt Mikromarc» (brukermøte / användardagar) for alle Mikromarc-bibliotek i Norge, Sverige og Finland.

Valgkomite for 2017: Lone Johansen, Even Sinding-Larsen, Janne Johannesson, Vegard Krog Petersen

E-postliste for alle bibliotek i Norge med Mikromarc biblioteksystem: mm@kundesenter.bibits.no

Formålet med brukergruppa er å utveksle erfaringer og være et kontaktnett for samarbeid om Mikromarc, og samordne og prioritere felles ønsker og krav vis-à-vis Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum. (Retningslinjer for Mikromarc Brukergruppe, vedtatt på Tr*ffpunkt Mikromarc Stockholm 2016)

Alle Mikromarc-bibliotek i Norge, Sverige og Finland er automatisk medlem av brukergruppen (kollektivt medlemsskap). Avgiften går til å dekke styremedlemmenes kostnader for fire styremøter i året og Tr*ffpunkt, slik at man ikke skal være avhengig av eget biblioteks økonomi for å delta i styrearbeid.

Medlemskontingenter pr. år (2017) er de samme i Norge, Sverige, og Finland:

Fagbibliotek / Fackbibliotek: 250,- kr.
Folkebibliotek / Folkbibliotek 500,- kr.
Bibliotek i VGS / Gymnasiebibliotek: 250,- kr.
Bibliotek i grunnskole / Grundskolan: 100,- kr.

Retningslinjer (PDF) – vedtatt på årsmøte 4. november 2016 (Stockholm)

Retningslinjer for Mikromarc brukergruppe

Formål
Formålet med brukergruppa er å utveksle erfaringer og være et kontaktnett for samarbeid om Mikromarc, og samordne og prioritere felles ønsker og krav vis-à-vis Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum.

Medlemmer
Brukergruppa er for fag-, folke- og skolebibliotek i Norge, Sverige og Finland som bruker Mikromarc. Alle bibliotekene er automatisk medlem av brukergruppen. Evt. utmeldelse skjer skriftlig til Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum.

Medlemsavgift
Bibliotekene betaler en årlig medlemsavgift til dekning av styrets utgifter og forberedelse av brukermøtet. Årsmøtet avgjør størrelsen.

Tr*ffpunkt Mikromarc
Tr*ffpunkt gjennomføres årlig. Innkalling og saksliste sendes ut minimum 3 måneder på forhånd. Deltakerne betaler selv reise, opphold og deltakeravgift. Styret har ansvar for å arrangere Tr*ffpunkt i samarbeid med Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum.

Bibliotekenes IT-senter er sekretariat for Tr*ffpunkt og har ansvar for påmelding, fakturering og kontakt med hotell / konferansested.

Under Tr*ffpunkt Mikromarc avholdes årsmøte for brukergruppa.

Årsmøte
Årsmøtet velger et styre. Årsmøtet vedtar retningslinjene og endringer i disse. Endringsforslag sendes skriftlig til styret minimum 1 måned på forhånd. Årsmøtet bestemmer størrelsen på medlemsavgiften. Styret legger fram årsmelding og orientering om økonomi. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes skriftlig til styret minst 1 måned på forhånd.

Valg avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte representanter. Hvert bibliotek har en stemme på årsmøtet. Stemmer kan avgis ved skriftlig fullmakt. En representant fra fylkesbibliotek(ene) kan møte med talerett; men ikke stemmerett.

Brukerstyret består av ni – 9 – representanter valgt av årsmøtet. Det skal være et medlem hver fra fagbibliotek, folkebibliotek og skolebibliotek (a) fra henholdsvis Norge, Sverige, og Finland (b).

Styret velges for to år av gangen, halve styret er på valg hvert år. Styret skal konstituere seg selv og velge Leder og Nestleder. Styrets oppgave er å representere brukerne overfor Bibliotekenes IT-senter / Bibliotekscentrum. Styret mottar henvendelser fra brukerne, og bistår i utviklingen av Mikromarcs ulike moduler.

Styret kan velge å opprette arbeidsgrupper / referansegrupper etter behov. Styret rapporterer tilbake til årsmøtet.

a) I de tilfeller hvor det ikke lykkes valgkomiteen eller årsmøtet å fremskaffe en representant fra en type bibliotek; kan årsmøtet velge en annen type bibliotek. Valgkomiteen skal bestrebe seg på at minst en av representantene for skolebibliotek skal være fra et grunnskolebibliotek.

b) Finland har pr. i dag kun 3 bibliotek som benytter Mikromarc og alle er folkebibliotek. Frem til det er minst 10 bibliotek i Finland og både fag- og skolebibliotek er representert vil Finland kun ha ett medlem i Brukerstyret. Frem til dette får Norge det andre mandatet (til sammen fire representanter). Det tredje mandatet kan fritt velges på årsmøtet fra norske og svenske bibliotek frem til kundemassen (omsetning) i Finland når minimum 75% av omsetning i Norge eller Sverige.

Valgkomité
Styret oppnevner egne valgkomiteer for hhv. Norge, Sverige og Finland og bestemmer antallet medlemmer. Styret oppnevner valgkomité for 1 år av gangen. Valgkomiteen foreslår medlemmer til styret innenfor medlemsmassen.
Valgkomiteen kan oppnevne et eller flere varamedlemmer dersom ett eller flere eksisterende medlemmer av styret må fratre sitt/sine verv i løpet av valgperioden. Denne / disse sitter fram til neste årsmøte.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær hvordan dine kommentardata behandles..