Tidsskrifter i Mikromarc

Fagstyret hadde styremøte 2.-3. februar. Vi hadde et nyttig møte med utviklingsavdelingen, der vi bl.a fikk vite at første møte i tidsskriftsgruppa skal avholdes ca 1.april. Da er det viktig at alle som har meninger om hvordan tidskrifter skal håndteres i Mikromarc ytrer seg! Send en mail til Fagstyret i god tid før 1.april.
Ellers er vi godt i gang med planleggingen av neste brukermøte.