Sesjon: Samtidstekster om kulturmøte

samtid[Vi presenterer noen av sesjonen på Tr*ffpunkt Mikromarc 5-6. november 2015…]

 

Workshop: Samtidstekster om kulturmøte
Programpostenes svar på kinderegget – tre ønsker på en gang!
Du får:
* Oversikt over et antall samfunnsaktuelle og læreplanaktuelle noveller
* Øvd på å presentere en tekst for et vennligsinnet publikum
* Arbeid i grupper = nettverksbygging, bli kjent med noen du ikke ellers ville truffet

Læreplanmål
Denne workshopen er klekket ut spesielt med tanke på bibliotekarer i videregående skole – men alle er velkommen til å delta!

Utgangspunktet er følgende kompetansemål fra læreplanen i norsk for vg1 studieforberedende / vg2 yrkesfag: Eleven skal kunne drøfte kulturmøter og kulturkonflikter med utgangspunkt i et utvalg samtidstekster.

Forberedelse
Alle deltakere skal på forhånd ha valgt ut og lest hver sin novelle med tema kulturmøte. Ta gjerne med boka, det er greit å ha den for hånden mens man presenterer den.

Hvis det blir ledige plasser kommer vi til å ha liggende noen korte samtidstekster i registreringsskranken, sånn at uforberedte folk kan delta på ganske kort varsel.

Hva skal foregå?
Grupper på fire presenterer tekstene for hverandre. Vi prøver å dele inn gruppene på en måte som splitter gamle kjente og samler vilt fremmede – dette for å fremme nettverksbygging. Det er lagt opp til såpass god tid at det blir plass til til noe bli-kjent-småprat underveis.

Hver gruppe noterer ned hvilke tekster som ble diskutert i akkurat den gruppen. Notatene samler vi inn etterpå.

Gruppen velger ett medlem som kan presentere sin tekst i plenum. Vi rekker antagelig bare fire-fem presentasjoner i plenum, men det er ikke et poeng å rekke flest mulig.

Dette blir antagelig veldig uformelt. Fliring kan forekomme. Improvisasjon oppmuntres. Og alle klapper på slutten.

Etterpå
I etterkant kommer vi til å publisere en liste over tekstene som er blitt presentert. Kanskje det blir her på bloggen?

Magnhild Johansen
Biblioteket, Bodin videregående skole og maritime fagskole
8026 Bodø