Patch 5 til Mikromarc 3 v.6.30

patchesPå mandag kveld den 23. mars 2015 kommer Bibliotekenes IT-senter med det som heter patch 5 til versjon 6.30. På godt norsk er det da en liten plasterlapp for å rette opp noen dumme feil (bugs) og mangler.

Norske og svenske kunder på sentraldrift får den nå; Vaasa i Finland litt senere.

Du kan lese «Release notes» her (PDF-format). I tillegg er det meldt følgende:

Følgende planlagte saker har ikke blitt ferdige til patchen:
– TFS 7037. Autoritetskriptet for automatisk oppretting av henvisninger, oppretter «falske» henvisninger
– TFS 7205. SMS-mallar i finska gränssnittet saknar översättningar
– TFS 7087 er løst i norsk og svensk versjon, men ikke finsk.

Det arbeides videre med sakene over. Det ser ut til at disse feilrettingene vil kunne kjøres som databaseskript når de er ferdige.»

Mikromarc 3.6.30

mikromarc3630Mikromarc 3 v.6.30 ble sluppet av Bibliotekenes IT-senter AS mandag 23. februar 2015. Høydepunkter:

 • Rekodet autorisasjonsregister, med bl.a. uthevede felter og Se også-henvisninger.
 • Nytt oppsett av kolonnevisning i lånersøk og eksemplaroversikt.
 • Bedre arbeidsflyt i F4 MARC i katalog.
 • Bibliotek kan enkelt legges til som låner fra lista over Eksterne bibliotek.
 • Erstatningskrav kan nå få et unikt løpenummer.
 • Rekodet lenke-system for flerbindsverk m.v.
 • Lånere som ønsker det kan hake av for at de skal få sine kvitteringer på e-post.
 • Foresatte kan kobles mot sine umyndige/barn, og få deres purringer/erstatningskrav.
 • Mulighet for pålogging via Feide i Websøk. Biblioteket må være meldt inn i Feide, og oppsett for Feide-innlogging bestilles hos vår markedsavdeling.
 • Mulighet for å slå av Meg & Mitt helt.
 • Innstillinger for Selvbetjent utlån lagres nå pr maskin, slik at det nå kan velges om det skal tillates kun utlån, kun innlevering, eller begge deler på den enkelte maskin.

Les hele nyhetsbrevet her – på norsk (PDF)
Les hele nyhetsbrevet her – på svensk (PDF)

Noen nyheter i Mikromarc 3.6.3

Er til testing hos pilotbibliotek nå. Kommer til alle i løpet av januar 2015. Tekst og bilder under er som alltid ærlig og redelig stjålet fra Jens-Chr. Strandos blogg! 🙂

TOMME MARCFELTER

I den nye versjonen (3.6.3 – januar 2015) er det lagt inn en sjekk for å se om det er tommen marc-felter i posten. Når Mikromarc finner slike så kommer denne meldingen opp som du ser på bildet.  Når du svarer OK så slettes de feltene fra posten.

Tomme_Marc-felt_slettes

KOLONNER I LÅNERREGISTERET

I lånerregisteret kan du nå klikke på høyre museknapp og få opp muligheter for å endre hvilke kolonner som skal vises. Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Kolonner_i_lånerregister

EKSTRA SØK I LÅNERREGISTERET

Øverst i lånerregisteret er det en knapp som mange overser. Ved å trykke på den ser du det vinduet som kommer opp på bildet nedenfor. Her har du mange muligheter til å vedlikeholde ditt register over lånere. Hvem er født før en dato, hvem har ikke benyttet biblioteket de siste 5 år osv.  Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Lånerregister-knapp