Noen nyheter i Mikromarc 3.6.3

Er til testing hos pilotbibliotek nå. Kommer til alle i løpet av januar 2015. Tekst og bilder under er som alltid ærlig og redelig stjålet fra Jens-Chr. Strandos blogg! 🙂

TOMME MARCFELTER

I den nye versjonen (3.6.3 – januar 2015) er det lagt inn en sjekk for å se om det er tommen marc-felter i posten. Når Mikromarc finner slike så kommer denne meldingen opp som du ser på bildet.  Når du svarer OK så slettes de feltene fra posten.

Tomme_Marc-felt_slettes

KOLONNER I LÅNERREGISTERET

I lånerregisteret kan du nå klikke på høyre museknapp og få opp muligheter for å endre hvilke kolonner som skal vises. Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Kolonner_i_lånerregister

EKSTRA SØK I LÅNERREGISTERET

Øverst i lånerregisteret er det en knapp som mange overser. Ved å trykke på den ser du det vinduet som kommer opp på bildet nedenfor. Her har du mange muligheter til å vedlikeholde ditt register over lånere. Hvem er født før en dato, hvem har ikke benyttet biblioteket de siste 5 år osv.  Gjelder fra versjon 3.6.3 som kommer i januar 2015.

Lånerregister-knapp

 

Kandidat: Helene B. Stubberud

Helene B. StuberudHelene er kandidat til det nye «Mikromarc Brukerstyre – vervet som 1. vara fra folkebibliotekene. Eller super-reserven som vi kaller det! 🙂

«Jeg heter Helene Birgitte Stubberud. Jeg er 52 år gammel og har jobbet som bibliotekar siden 1988. Nå jobber jeg som barne- og ungdomsbibliotekar på Frogn bibliotek, og har gjort det siden 2007.

Mikromarc har jeg vært bruker av siden 1997, på tre forskjellige arbeidsplasser. Som bruker og etter egne og kollegaers erfaringer, har jeg fått stadig mer lyst og behov for å forstå systemet bedre. Jeg tror det kan være behov for forbedringer på enkelte områder, også bibliotekverden er i endring.

Jeg ble glad for å bli spurt om jeg ville stille på valg som vara i brukerstyret for Mikromarc fordi jeg godt kunne tenkte meg å bli bedre kjent med biblioteksystemet vårt og å få mulighet til å være med på og påvirke utviklingen av Mikromarc. Jeg gleder meg til å samarbeide med både brukerstyret og de andre brukerne av Mikromarc.»

Patch til MM3 v. 6.21

plaster3601Mikromarc 3 versjon 6.21 fikk mandag 30. juni en «patch-oppgradering» ; dvs. en liten plasterlapp for å rette noen alvorlige bugs (feil) og gi noen kritiske nye funksjoner.

  • Retter en rekke feil når det gjelder synkronisering av Mikromarc mot Nasjonalt lånerregister (Norge)
  • PIN-koder endret på Mikromarc-web’en skal nå bli synkronisert (Nasjonalt Lånerkort/Norge)
  • Feilretting av Tidsstyrte meldinger (Scheduled tasks) og Automatiske påminnelser
  • Bibliotek Pluss: Samtidig kjøring av Libconvert2 og Mikromarc 3 [etter krav fra Sarpsborg, Norge]
  • Lånere med Nasjonale lånekort kan nå endre pinkode på Meg & mitt (Norge)
  • Raskere lånersøk i skranken. Søk begynner nå som standard etter 3 tegn (mot 1 i dag)

«Mot normalt» vil ikke denne patchen være automatisk. For å få BibliotekPluss endringen og raskere lånersøk i skranke må man selv velge å laste ned ny klient og oppgradere. Last ned fra Mikromarc Wiki: http://download.bibits.no/mikromarc/mm3client.htm

Endringene mht. WebSøk og Nasjonalt lånerkort kommer automatisk for alle.

PDF med alle endringer og nyheter (norsk).
PDF med alle endringer og nyheter (svensk)

Mikromarc 3.6.10: Depot og Web-app

Mikromarc3610

Den nyeste versjonen av Mikromarc 3 (v. 6.10) ble sluppet 24. juni 2013. I denne versjonen er det tre hovednyheter: Depot, Mobilweb og Websøk (forbedringer).

Depot: en modul for å håndtere innlånte depoter fra andre bibliotek, f.eks. med fremmedspråklig materiale. I Norge sender det Flerspråklige bibliotek ut depotkvitteringer som fjernlånsmeldinger (NILL-kvittering) merket som depot. Disse meldingene bruker Mikromarc til å opprette en depotsak for hvert eksemplar. Bibliotek som ikke mottar NILL-kvitteringer, kan opprette depotsaker manuelt.

Web-program for mobile enheter: En egen web for mobile enheter. Programmet er særlig innrettet mot mobiltelefoner, men kan også brukes fra nettbrett. Du kan bl.a. browse «siste nytt», søke og se treffliste og poster i fullt format, reservere, sjekke lån og forfallsdatoer, finne åpningstider, tlf.nr, e-postadresse og adresse/kart, fornye lån etc.

I Websøk kommer blant annet sesongåpningstider på web, bedre støtte for nynorsk, lenking til Bokhylla, eksport av lister til referansehåndteringssystemer og visning av mest populære titler.

2013-06-25_160650Det har også kommet en del forbedringer i skrankebildet i Mikromarc 3-klienten.

Les om alle nyhetene i v. 6.10 (PDF)

Nyhetsbrev 3/2013

2013-06-24_122848Bibits har sendt ut nyhetsbrev nr. 3 i år. Her kan du lese om «nyheter fra siste Mikromarc 3 (MM3), versjon 6.10 med mer.

Her kan du lese om ny WebApp i MM3 for bruk på mobile enheter, mobil og nettbrett, nye Mikromarc-kunder, mer informasjon om stort, felles brukermøte i oktober, samt noen nyttige Tips & Triks du kanskje ikke kjente til fra før.»

Nyhetsbrev 3/2013 (PDF)