Vi har hatt møte og konstituert det nye brukerstyret – og dette er oss:

Styrets medlemmer: (fra venstre) Therese Engan (Nordre Follo bibliotek- Quria), Mette Rysjedal (Lørenskog bibliotek – Quria) Roger Dyrøy – AU (Fengselsbibliotekar Lindesnes – Quria) Hege Hatlevik (Osloskolen – Mikromarc) Ann Magrethe Espe (Ishavsbyen videregående skole – Mikromarc) Gro Hovland – leder og AU (Mysen videregående skole – snart Quria)

Arbeidsgruppe for Quria Forum

Vi har etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å legge til rette for et samarbeidsforum mellom bibliotekene og Axiell. Det skal være et sted der vi som brukere kan komme med ønsker om utvikling og forbedringspunkter. Therese er koordinator for arbeidet, og sammen med Mette leder hun arbeidet med å få på plass en plattform for samarbeid og kommunikasjon for Quria-brukere.

Katriina Strandwall, Vasa stadsbibliotek

image

«Jag är Katriina Strandwall, bibliotekarie och avdelningschef för inköp och katalogisering vid Vasa stadsbibliotek-landskapsbibliotek. Jag kommer att vara observatör för Finland i Brukarstyret 2016.

Vasa är en tvåspråkig stad vid västkusten med 67 000 invånare (språkfördelning: finska 70 %, svenska 23 %, övriga språk 7 %). Vasa stadsbibliotek består av huvudbibliotek, åtta närbibliotek (sex fr.o.m. 2016), två anstaltsbibliotek och en bokbuss. Till personalen hör ca 60 personer. Vi samarbetar tätt med de 16 skolbiblioteken, som också använder Mikromarc.

Jag arbetade fyra år som chef för ett närbibliotek och efter det har jag varit 22 år på avdelningen för inköp och katalogisering, de senaste två åren som avdelningschef. Jag är administratör för Mikromarc och har också varit administratör för våra två föregående bibliotekssystem. Det har varit intressant att få följa med utvecklingen som hela tiden sker. Inom systemen och de förnyelser som sker i och med systembyte.

Fritiden fylls av familjen, läsning och motionsidrott. Gym och joggning, samt landsvägscykling på somrarna.

Det är fint att Finland kan vara med i Brukarstyret som observatör redan från 2016. Det skall bli intressant att få komma ”bakom” systemet, och ha en möjlighet att få påverka utvecklingen och tillsammans med användare från Norge och Sverige kunna vara med och göra ett bättre system för oss alla.»

Kollektivt medlemsskap

kollektivtMikromarc-folkebibliotekene i Norge har fra før kollektivt medlemskap. På årsmøtene torsdag 13. november til skole, fag og Sverige under Tr*ffpunkt Mikromarc! i Göteborg ble det lagt frem forslag om kollektivt medlemskap for disse også. Det ble enstemmig vedtatt.

Alle bibliotekene har glede og nytte av det arbeidet styrene gjør. Vi ønsker at alle skal være med på å dele utgiftene forbundet med styremøter, utviklingsmøter, og arrangering av brukermøtet.

Medlemskontingenter pr. år (2015) er de samme i Norge og Sverige:

Fagbibliotek / Fackbibliotek: 250,- kr.
Folkebibliotek / Folkbibliotek 500,- kr.
Bibliotek i VGS / Gymnasiebibliotek: 250,- kr.
Bibliotek i grunnskole / Grundskolan: 100,- kr.

Du kan lese mer om saken og begrunnelsene i disse blogg-innleggene:
Generelt / Norge og Sverige

 

Mikromarc Brukerstyre

brukerstyreMikromarc Brukerstyre ble opprettet i Göteborg under Tr*ffpunkt Mikromarc! på torsdag 13. november.

Da vedtok årsmøtene til brukergruppene for hhv. fag-, folke- og skolebibliotekene å oppløse seg selv og inngå i en felles Mikromarc Brukergruppe med ett styre.

Mikromarc Brukerstyre har 13 representanter: 3 fra norske fagbibliotek, 4 fra norske folkebibliotek, 3 fra norske skolebibliotek og 3 fra det svenske Produktrådet.

For en oversikt over medlemmene og de nye retningslinjene; les mer på siden om ‘Mikromarc Brukerstyre’.

Hvorfor en sammenslåing? Det å kunne tale med en stemme og skape ett mer slagkraftig styre er kortversjonen. Hele saken med saksdokumenter kan du lese på dette blogg-innlegget.

Selvkritikk: Vi skal bli bedre på informasjon….

shout2Brukerstyrene har fått kritikk får å ikke informere bedre om hva vi driver med. Hva går kontingenpengene til?

Vi leverer en «tørr» årsmelding på årsmøtet hvert år. Det er ikke nok…. Derfor skal vi heretter prøve å blogge oftere om hva som skjer og skal lage «highlights» etter hvert styremøte.

Stay tuned…. som det heter på «godt» norsk! 🙂

Produktrådet i Sverige

Det svenske Produktrådet har eksistert siden 2007 og er nabolandets svar på våre norske brukerstyrer. Det består av 6 medlemmer fra svenske Mikromarc-kunder.

De har kontakt med Bibliotekscentrum (som er det svenske datterselskapet til Bibliotekenes IT-senter) og har arrangert årlig en Användardag (mindre utgave av vårt brukermøte).

I år skal de norske brukerstyrene arrangere felles norsk -svensk brukermøte. 3 representanter fra Sverige møter jevnlig på felles styremøter i Oslo hvor vi samordner våre krav overfor utviklingen av Mikromarc 3.

SvenskProduktrad1

 

Artikkel i Bok og Bibliotek 1/2014

I Bok og Bibliotek nr. 1/2014 er det en tema-seksjon med «Bibliotekutvikling».

Der er Kjetil Hillestad (Adm. dir. i Bibits) intervjuet. Han har mange pene ord om brukerstyrene og vår innsats.

Marianne Selvik (Ås bibliotek og leder av folkestyret) forteller og forklarer hvorfor det er viktig med brukerstyrene og vår innflytelse på utviklingen av Mikromarc 3.

Les hele artikkelen (PDF). Lagt ut med tillatelse fra Bok og Bibliotek.

logo-bokogbibliotek

Bilde av styrene 2012 – 2013

styrene2013

Foto: Jens-Christian Strandos

Bakerste rad fra venstre: Marianne Selvik (Ås bibliotek), Rigmor Plikk (Røyken vgs), Nina Ødegaard (Samisk vgs), Berit Hagen Ese (Politidirektoratet). Ytterst fra venstre: David Sæther (Lenvik bibliotek), Hilde Papatzacos (Våland skole), Lone G. Johansen (Malakoff vgs), Vegard K. Petersen (Sarpsborg bibliotek), Even Sinding-Larsen (Forsvaret), Else Ishaug (Norad), Dag Magne Konglevoll (Godlia skole). Nest fremste rad fra venstre: Bente Dammen (Osterøy bibliotek) og Tereza da Silva (Oslo Politidistrikt). Foran: Elin Mariboe Hovde (Modum bibliotek). Ikke til stede: Siv Marit Ersdal (Drammen vgs)

Felles blogg for brukergruppene

Idag har bloggen skiftet navn fra “Mikromarc brukergruppe folkebibliotek“ til “Mikromarc brukergrupper bibliotek“.

Nå er den felles for alle de tre brukerstyrene og brukergruppene.

I samarbeidets ånd (og for å få til best mulig resultater) skal de tre styrene heretter samarbeide mye tettere og skal prøve ut ett felles brukermøte i 2013.

Vi skal fortsette å legge ut nytt fra brukermøtene, nytt om utviklingsarbeidet, nytt om nye versjoner av Mikromarc 3, og andre ting som opptar dere når det gjelder biblioteksystemet vårt.