Vi har hatt møte og konstituert det nye brukerstyret – og dette er oss:

Styrets medlemmer: (fra venstre) Therese Engan (Nordre Follo bibliotek- Quria), Mette Rysjedal (Lørenskog bibliotek – Quria) Roger Dyrøy – AU (Fengselsbibliotekar Lindesnes – Quria) Hege Hatlevik (Osloskolen – Mikromarc) Ann Magrethe Espe (Ishavsbyen videregående skole – Mikromarc) Gro Hovland – leder og AU (Mysen videregående skole – snart Quria)

Arbeidsgruppe for Quria Forum

Vi har etablert en arbeidsgruppe som skal jobbe med å legge til rette for et samarbeidsforum mellom bibliotekene og Axiell. Det skal være et sted der vi som brukere kan komme med ønsker om utvikling og forbedringspunkter. Therese er koordinator for arbeidet, og sammen med Mette leder hun arbeidet med å få på plass en plattform for samarbeid og kommunikasjon for Quria-brukere.

Protokoller fra årsmøtene 13. november 2014

protokollProtokoll fra skolebibliotekene (PDF)

Protokoll fra folkebibliotekene (PDF)

Protokoll fra det svenske Produktrådet (PDF)

Fagstyret har ikke hatt tradisjon for å skriftlige årsmeldinger eller protokoller. Alle de 10 norske deltakerne fra fagbibliotekene var tilstede. Her kommer en kort erklæring fra Even Sinding-Larsen (leder av fagstyret) for å dokumentere de to viktige vedtakene:

Årsmøte Fag 13. november 2014:
Medlemskontingent i Mikromarc brukerstyre ble drøftet som en egen sak under årsmøtet. Kollektivt medlemskap og kontingent på 250NOK ble vedtatt.

Selvkritikk: Vi skal bli bedre på informasjon….

shout2Brukerstyrene har fått kritikk får å ikke informere bedre om hva vi driver med. Hva går kontingenpengene til?

Vi leverer en «tørr» årsmelding på årsmøtet hvert år. Det er ikke nok…. Derfor skal vi heretter prøve å blogge oftere om hva som skjer og skal lage «highlights» etter hvert styremøte.

Stay tuned…. som det heter på «godt» norsk! 🙂

Bilde av styrene 2012 – 2013

styrene2013

Foto: Jens-Christian Strandos

Bakerste rad fra venstre: Marianne Selvik (Ås bibliotek), Rigmor Plikk (Røyken vgs), Nina Ødegaard (Samisk vgs), Berit Hagen Ese (Politidirektoratet). Ytterst fra venstre: David Sæther (Lenvik bibliotek), Hilde Papatzacos (Våland skole), Lone G. Johansen (Malakoff vgs), Vegard K. Petersen (Sarpsborg bibliotek), Even Sinding-Larsen (Forsvaret), Else Ishaug (Norad), Dag Magne Konglevoll (Godlia skole). Nest fremste rad fra venstre: Bente Dammen (Osterøy bibliotek) og Tereza da Silva (Oslo Politidistrikt). Foran: Elin Mariboe Hovde (Modum bibliotek). Ikke til stede: Siv Marit Ersdal (Drammen vgs)

Pauser? Hvem trenger vel pauser? :-)

Først så vil vi takke alle som har svart på evalueringsskjemaet etter brukermøtet i Bergen. Det er slik vi kan føre videre de gode sakene vi gjør, og forbedre det vi har gjort for dårlig!

 • Generelt mange positive tilbakemeldinger. Alle vil ha felles folke-/fagbrukermøter. Alle vil anbefale andre å delta neste år.
 • Dere er fornøyde med fordelingen mellom Mikromarc-stoff og andre bibliotekfaglige saker. Det settes stor pris på både eksterne forelesere og den sosiale biten.
 • Men mange av pausene ble spist opp. Uheldig for både deltakere og utstillere. Vi skal være mye flinkere neste år på å overholde pausene!
 • Deltakerne må velge mellom parallelle poster – og mange føler at de går glipp av noe. Vi skal se på muligheten for å kjøre enkelte sesjoner flere ganger. Men en ting er sikkert: Det er hektisk på være brukermøter og det vil det bli i fremtiden også…
 • Dette var det første felles brukermøtet for fagbibliotek og folkebibliotek. Det var en stor overvekt av deltakere fra folkebibliotekene. Det førte til at noen fagbibliotekarer følte de ble for mye folkebibliotek-relatert. Dette skal vi selvfølgelig sørge for å forbedre neste år.

Marianne Selvik (Ås) styrer skuta videre

Folkestyret konstituerte seg på sitt første styremøte 28. november 2011. Ingen overraskelser; både Leder og Sekretær tok gjenvalg og så ble det.

Dette er Styret som skal arbeide for at brukernes interesser blir hørt og arrangere meget gode brukermøter…:

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek (Leder)
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (styremedlem)
 • David Sæther, Lenvik folkebibliotek (styremedlem, sekretær)
 • Ellen P. Borch Veum, Luster bibliotek (styremedlem)
 • Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek (styremedlem)
 • Anita Kvamme, Odda bibliotek (1. varamedlem)
 • Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek (2. varamedlem)

Mikromarc 3.3.0.0 og Mikromarc 2.8.0.1

Mikromarc 3.3.0.0 ble lansert 6. desember 2009. De største nyhetene er ulike «innloggings-profiler» , støtte for lenkede poster (periodika og flerbindsverk), og flere statistikker. Lenke til PDF-fil.

Mikromarc Utlån 2.8.0.1 (på databasemotor 2.8.0.0c) ble lansert samme dag. Kun en liten, men viktig, endring: kryptering av personnummer og pin-kode i forbindelse med bruk av Nasjonalt Lånekort. Mer informasjon på Bibits nettsted.

Smånytt:

-En større skolesammenslutning i Sverige har kjøpt Mikromarc 3. Jo fler penger i kassa til Bibits, jo større utviklingstakt og ett bedre Mikromarc 3 for oss alle sammen…

– Neste møte i Folkestyret blir 28. og 29. januar 2010. Meld gjerne inn saker vi skal ta med til utviklingsavdelingen.

Arkiv: Styret for 2009

Arkiverer siden om Styret for 2009 som ett blogg-innlegg; siden informasjonen skal oppdateres der… 🙂

styre2009Dagens styre («folkestyret») ble valgt på årsmøtet 20. november 2008 under det 5. brukermøte for Mikromarc folkebibliotek på Lillestrøm:

* Marianne Selvik, Ås bibliotek, leder
* Karl Todnem, Sandnes bibliotek, sekretær
* Veslemøy Grinde, Tynset bibliotek (nå: Tønsberg bibliotek), styremedlem
* Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek, styremedlem
* Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek, styremedlem
* Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek, vara
* David Sæther, Lenvik folkebibliotek, vara

Kontakt på e-post: folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Styret arbeider og prioriterer…

Prioritering....På vårt siste styremøte (14. og 15. september) hadde vi møte med Utviklingsavdelingen med fokus på følgende:

 • Prioritering innen «skrankeflyt» (daglige arbeidsflyt i MM3)
 • Fjernlånsmodulen (hva skal prioriteres og ny-utvikling)
 • Innkjøps- og tidsskriftsmodul (hva slags funksjonalitet skal til for at flest mulig bibliotek skal kunne konvertere til MM2 så raskt som mulig)
 • Hvilke versjoner med hvilken funksjonalitet skal ‘releases’ når

Vi jobbet selvsagt også med innholdet på brukermøtet på Hurtigruta (4-6. nov. 2009). Seminarer, dialogmøter, kurs, årsmøte, årsmelding, valg etc. må forberedes.

Og siden tiden går fort startet vi opp å planlegge innhold / program for 2010 (Olavsgaard, Skedsmo) og bestille kurslokaler for 2012 (!).