Om bloggen

Den ble startet i desember 2008 som en blogg for det daværende «folkestyret» og under navnet Mikromarc brukergruppe folkebibliotek.

I oktober 2012 ble den gjort om til en felles blogg for alle tre brukergruppene og omdøpt til Mikromarc brukergrupper bibliotek.

I november 2014 omdøpt til Mikromarc Brukergruppe / Brukerstyre og er felles for Norge og Sverige. I 2017-2018 ble den igjen en blogg kun for de norske medlemmene.

Fra 2019 har Bibliotekenes IT-senter (Mikromarc) gått inn i Axiell.no og vil i denne organisasjonen fortsette innsatsen for å levere neste generasjons bibliotekprogramvare i Norge.

I januar 2023 ble bloggen omdøpt til axiellbrukerstyre og fungerer som en informasjonskanal for brukerstyret ut mot brukerne av bibliotekprogramvaren.

Den årlige konferansen Tr*ffpunkt er en del av brukerstyrets arbeid der vi ønsker kontakt med brukerne, gi god veiledning og opplæring i biblioteksystemet samt være en kilde til glede og inspirasjon i bibliotekhverdagen i dag og i framtida.