Om bloggen

Den ble startet i desember 2008 som en blogg for det daværende «folkestyret» og under navnet Mikromarc brukergruppe folkebibliotek.

I oktober 2012 ble den gjort om til en felles blogg for alle tre brukergruppene og omdøpt til Mikromarc brukergrupper bibliotek.

I november 2014 omdøpt til Mikromarc Brukergruppe / Brukerstyre og er felles for Norge og Sverige. I 2017-2018 ble den igjen en blogg kun for de norske medlemmene.