ARKIV: Tr*ffpunkt 2019

Siden om Tr*ffpunkt skal oppdaters med innhold for 2020; så da blir dette en ren Arkiv-post.

Hjerteligst velkommen til Tr*ffpunkt på Gardermoen torsdag 14. og fredag 15. november!

For 16. år på rad inviterer vi til brukermøte for Mikromarc. I tillegg til alt Mikromarc-stoff er det fullt av aktuelle tema og spennende foredragsholdere på konferansen. Programmet er spekket med inspirasjon, motivasjon, formidling og praktiske råd til hjelp i hverdagen. Dette gjelder innenfor Mikromarc og også Quria, Arena, Saga og WeLib. I tillegg til dette er det et hav av flotte forelesere som gleder seg til å yte slik at du kan nyte, lære, bli inspirert og kan reise hjem med visjoner og praktiske løsninger på de tingene som opptar deg i det daglige. Vi har i år valgt å legge opp konferansen slik at man skal kunne ha stort utbytte av å delta, uavhengig av hvilket biblioteksystem man benytter. Alle er hjertelig velkommen! All informasjon du trenger og skjema for påmelding finner du på: https://trffpunkt-2019.confetti.events/
Meld deg på Tr*ffpunkt 2019

Mye mer – i tillegg til brukermøte for Mikromarc 🙂

Dette hotellet på Gardermoen er rammen for Tr*ffpunkt 2019

ARKIV: Mikromarc Brukerstyre 2019

Siden om Mikromarc Brukerstyre skal oppdateres for 2020. Derfor blir det en arkiv side her.

Brukergruppen har ett styre; «Mikromarc Brukerstyre», bestående av medlemmer fra alle typer bibliotek i Norge, Finland og Sverige.

I januar 2019 ble Bibliotekenes IT-senter kjøpt opp av Axiell. Brukergruppen fortsetter sitt arbeid som tidligere, og på årsmøtet november 2019 fremmes forslag om endring av vedtekter slik at disse stemmer med ny eierstruktur.

Fra Norge:
Gro Hovland, Mysen vgs
Hilde Papatzacos, Iglemyr skole
Gro Sandvik Fegth, Molde bibliotek
Randi Lundvall, Gjerstad bibliotek
Ann Magrethe Espe, Ishavsbyen vgs
Hege Hatlevik, Osloskolen

Fra Finland:
Katriina Jylhä, Vasa stadsbibliotek

Fra Sverige:
Det ble ikke valgt noen representanter fra Sverige på årsmøtet 9. november 2018. Årsmøtet vedtok følgende: Årsmøtet gir Brukerstyret fullmakt til å oppnevne 3 nye representanter på et senere tidspunkt.

Kontakt pr. epost: mikromarc@brukergruppe.bibits.no

Arbeidsutvalget (AU)
Leder: Gro Hovland
Styremedlemmer: Hilde Papatzacos og Katriina Jylhä

Bak fra venstre: Katriina Jylhä, Vasa bibliotek. Gro Hovland, Mysen vgs. Randi Lundvall, Gjerstad bibliotek. Ann Magrethe Espe, Ishavsbyen vgs.
Foran fra venstre: Hege Hatlevik, Osloskolen. Lina Granqvist-Björkskog, Jakobstad bibliotek. Hilde Papatzacos, Iglemyr skole. Gro Jannicke Sandvik Fegth, Molde bibliotek.

Les videre

Mikromarc 3 v. 6.90

november 2019: «Oppgradering av … bibliotekene vil skje puljevis. Det enkelte bibliotek vil få beskjed fra vår driftsavdeling om dato.»

Nyheter og feilrettinger i Mikromarc 3.6.90 (PDF)

Noen av nyhetene som kommer er:

 • Det legges til rette for å benytte eksternt autoritetsregister fra NB
 • Alle som har selvbetjeningsautomater må få dem oppgradert av Brukerstøtte etter basens oppgradering til 6.90. Brukerstøtte kommer til å ta kontakt for å avtale tid for dette.
 • Mulighet for å gi brukergrupper kun leserettigheter til utlånsbetingelsene
 • Valgfri mulighet for å hoppe over helligdager ved beregning av hentefrist
 • Revisjon av Marc21-definisjonen

Mikromarc 3: Oppskrift for å fjerne se-henvisninger som er feil

På Mikromarc e-postliste i dag.

 • Gå til katalogmodulen
 • Velg Autoritet fra stolpemenyen
 • Velg Autoritetstype: Generelle emneord
 • Søk opp se-henvisning som har blitt feil i feltet Søk etter:
 • Litteratur

 • Marker termen hvor du vil bryte se-henvisningen:

 • Høyreklikk på termen du har markert:
 • Velg: Bryt lenke til foretrukken term

 • Du vil få opp et kontroll spørsmål – svar Ja på den.

 

 

 

 

 

Pernille Grydeland Paugard
Leder Brukerstøtte / Customer Service Manager
Axiell Norge AS

 

Nye retningslinjer for Mikromarc Brukergruppe

Fra årsmeldingen: 3 D) Retningslinjer: Styret har gått igjennom, forenklet og tydeliggjort brukergruppens retningslinjer.

Nye retningslinjer (PDF)

Retningslinjer for Mikromarc brukergruppe

Formål
Brukergruppens formål er å utveksle erfaringer og være et kontaktnett for samarbeid om Axiells produkter, og samordne og prioritere felles ønsker og krav vis-à-vis Axiell.

Medlemmer
Brukergruppen er for alle som bruker Axiells produkter. Norske Mikromarc-brukere er automatisk medlem, andre Axiell-kunder kan velge å melde seg inn.

Medlemsavgift
Medlemmene betaler en årlig medlemsavgift til dekning av styrets utgifter og forberedelse av Tr*ffpunkt. Årsmøtet avgjør størrelsen på medlemsavgiften.

Tr*ffpunkt
Tr*ffpunkt gjennomføres regelmessig. Deltakerne betaler selv reise, opphold og deltakeravgift. Styret har ansvar for å arrangere Tr*ffpunkt i samarbeid med Axiell. Axiell er sekretariat for Tr*ffpunkt og har ansvar for påmelding, fakturering og kontakt med hotell / konferansested.

Årsmøte
Årsmøtet velger et styre, behandler saker, vedtar retningslinjer og avgjør størrelsen på medlemsavgiften. Styret legger fram årsmelding og orientering om økonomi. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet meldes skriftlig til styret minst en måned på forhånd. Årsmøtet avholdes, av praktiske hensyn, vanligvis på Tr*ffpunkt.

Brukerne får tilgang til innkalling og saksliste i forkant av årsmøtet. Valg avgjøres ved simpelt flertall blant de fremmøtte representanter. Hver institusjon/kunde har én stemme. Stemmer kan avgis ved skriftlig fullmakt. Representanter fra fylkes-/regionsbibliotek, som ikke er brukere, kan møte med talerett; men ikke stemmerett.

Brukerstyret
Brukerstyret består av inntil ni representanter valgt av årsmøtet. Det er en fordel om alle kundegrupper er representert. Styremedlemmer velges for to år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Styrets oppgave er å representere brukerne overfor Axiell. Styret mottar henvendelser fra brukerne, og bistår i utviklingen av Axiells ulike produkter. Styret kan velge å opprette arbeidsgrupper / referansegrupper etter behov. Styret rapporterer til årsmøtet.

Valgkomité
Styret oppnevner en valgkomité. Valgkomiteen foreslår medlemmer til styret innenfor medlemsmassen.

Årsmelding for Mikromarc Brukerstyre 2019

Årsmelding (PDF)

Årsmelding 2019

1. Styrets sammensetning Brukerstyret bestod i perioden 2018-2019 av 7 representanter; 6 fra Norge og 1 fra Finland: Gro Hovland fra Mysen vgs, Hilde Papatzacos fra Iglemyr skole, Katriina Jylhä fra Vasa stadsbibliotek, Ann Magrethe Espe fra Ishavsbyen vgs, Gro Jannicke Sandvik Fegth fra Molde bibliotek, Randi Lundvall fra Gjerstad folkebibliotek og Hege Hatlevik fra Ila skole.

2. Tr*ffpunkt Mikromarc 2018 Konferansen ble holdt på Clarion Hotel Helsinki Airport, Finland, 8. og 9. november. Det var over 150 deltakere fra Norge, Sverige og Finland. Programmet besto av fire paralleller. Minst to paralleller var til enhver tid viet Mikromarc, de andre var fylt av bibliotekfaglige sesjoner til inspirasjon og kunnskapspåfyll.

3. Styrets arbeid siden forrige årsmøte Det er blitt avholdt fire styremøter og fem møter i arbeidsutvalget. Styret har blant annet arbeidet med:

A) Axiell og nye produkter Styret har fulgt prosessen etter Axiell sitt oppkjøp av Bibliotekenes IT-senter, og fått innføring i Quria, WeLib og Arena.

B) Utvikling av Mikromarc Styret har arbeidet aktivt sammen med Bibliotekenes IT-senter/Axiell om videre utvikling av Mikromarc. Styret har bidratt til releasene 6.80, 6.81 og 6.90. To av styremedlemmene har i tillegg månedlig dialog med produkt-/ utviklingsavdelingen rundt innkommende saker fra brukerne, samt oppfølging av disse.

C) Tr*ffpunkt En viktig del av Brukerstyrets arbeid er å planlegge og arrangere Tr*ffpunkt. Tr*ffpunkt 2019 avholdes 14.-15. november på Quality Airport Hotel Gardermoen.

D) Retningslinjer
Styret har gått igjennom, forenklet og tydeliggjort brukergruppens retningslinjer.

4. Økonomi Det er kollektivt medlemskap. Årlig medlemsavgift er satt til 500 kr for folkebibliotek, 250 kr for fag- og vgs-bibliotek og 100 kr for grunnskolebibliotek. Avgiftens størrelse avgjøres av årsmøtet. Kontingentsatsene dekker utgiftene til Brukerstyrets arbeid.

Styret og Axiell er klar over at mye blir endret fra 2020 pga kommune- og fylkessammenslåinger, dette tar vi stilling til i kommende periode.

5. Kontakt Brukerstyret kan nåes ved å sende e-post til mikromarc@brukergruppe.bibits.no

6. Blogg Informasjon om Brukerstyret, nye releaser, styrets arbeid og Tr*ffpunkt finner du på https://mikromarc.wordpress.com/

Gardermoen, 11. oktober 2019
Gro E. Hovland, styreleder

100% Axiell

Bibliotekenes IT-senter AS – også populært kalt Bibits – er nå historie. Nettstedet http://www.bibits.no videresender til http://www.axiell.no. «Mine saker» er borte, men Mikromarc Wiki eksisterer fortsatt.

Dagens nyhetsbrev forteller:

«Bibliotekenes IT-senter AS har nå offisielt skiftet navn til Axiell Norge AS. Vi beholder vårt gamle firmanummer, så alle avtaler som er inngått med oss tidligere er fortsatt gyldige.

Sjekk ut vår nye hjemmeside www.axiell.no. Vi har også fått nye telefonnumre:
• 2208 9890 er vårt nye hovednummer.
• 2208 9898 er fremdeles direktenummer til Mikromarc- og Quria brukerstøtte.
• 2208 9897 er direktenummeret til vår salgsavdeling.

Ønsker du å melde inn saker til brukerstøtte kan du bruke følgende epostadresse: support@axiell.no. Ønsker du å bli kontaktet av vår salgsavdeling kan du henvende deg til salg@axiell.no.Hvis du har andre henvendelser, kan du skrive til axiell@axiell.no.

Besøksadressen vår er som tidligere Bibliotekenes Hus, Alf Bjerckes vei 20, 0582 Oslo.
Postadressen er som tidligere Postboks 24 Alnabru, 0614 Oslo.»