Kandidat til Folkestyret: Elin Mariboe Hovde

Jeg heter Elin Mariboe Hovde, er 41 år og biblioteksjef i Modum kommune. Modum bibliotek har Mikromarc 3 på sentraldrift, og kommunen har 13.116 innbyggere.

Jeg har arbeidet i både store og små folkebibliotek i tillegg til skolebibliotek før jeg havnet i  Modum, der jeg har vært biblioteksjef siden 2007. Mikromarc har jeg jobbet med siden 1997, med et lite sidesprang til Bibliofil i 2000. Jeg har vært aktiv i foreningslivet siden jeg var 17, og er opptatt av ledelse og personalpolitikk, samt hvordan få til mye med lite.

Privat er jeg nok over gjennomsnittet glad i dyr, og driver oppdrett med kaniner og høner, i tillegg til at jeg har en lundehund som stort sett er med meg overalt. Jeg bor på gård, er gift, og har en adoptert sønn på 8 år.

Jeg er ikke redd for å ta i et tak!

Modum bibliotek fikk Bibliotekprisen for Buskerud i 2011, og jeg er stolt av å jobbe i et bibliotek der arbeidstokken har ambisjoner. Vi er det første biblioteket i Norge med et surfacebord som i disse dager gjøres klar til bruk for våre kunder, og vi holder oss godt orientert på it-fronten. Jeg ønsker å være med i brukergruppa fordi jeg anser Mikromarc som et prima verktøy som kan bli enda bedre. Jeg bruker de fleste funksjonene i MM3, og er godt fornøyd med mulighetene det gir, samtidig som jeg ønsker meg mer!

Fag: Påminnelse om «Fagstyrets Time»

I motsetning til folkebibliotekenes opplegg, har vi i fagbibliotekene ett noe mer «løsere i snippen» – opplegg. Derfor vil Fagstyret bare minne om alle deltagere fra fag- og forskingsbibliotek om «Fagstyrets Time».

Det er stedet hvor vi som jobber i fagbibliotekene samles og snakkes om hvordan vi ønsker å innvirke på utviklingen av MM3.

Tidspunket er torsdag 18. oktober kl. 15.00.

På vegne av Fagstyret: Vigdis Knutsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Folke: 2 nye kandidater og 3 gjengangere

Vår utmerkede valgkomite har også i år svingt tryllestaven over den magiske hatten og trukket ut to nye flotte kandidater til styreverv i ‘Styret for Mikromarc brukergruppe folkebibliotek’.  I tillegg innstiller de på gjenvalg av tre gamle travere:

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek (gjenvalg)
 • David Sæther, Lenvik folkebibliotek (gjenvalg)
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (gjenvalg 1 år)
 • Elin Mariboe Hovde, Modum bibliotek (ny)
 • Bente Dammen, Osterøy bibliotek (ny)

Les valgkomiteens innstilling (PDF)

Som Ingrid Espelid Hovig sa: «så har me juksa litt»; vedlagt er presentasjonen fra valget i 2010 på de tre som tar gjenvalg (PDF). Oppdatert 5. oktober med ny presentasjon av alle kandidatene: Elin Mariboe Hovede, Bente Dammen, David Sæther, Marianne Selvik og Vegard Krog Petersen (PDF).

Presentasjon av de to nye kandidatene kommer senere.

Folke: Innkalling til årsmøte

Folkebibliotekene med Mikromarc innkalles herved til årsmøte torsdag 18. oktober 2012 kl. 15.00 – 15.30 på Quality Hotel Olavsgaard (PDF)

Saksliste

1)    Åpning m/ Godkjenning av innkalling/dagsorden, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av tellekorps
2)    Årsmelding
3)    Orientering om økonomi
4)    Innkomne saker
5)    Valg

MERK:
Frist for å fremme saker til årsmøtet er tirsdag 18. september 2012. Alle saker må meldes skriftlig til styret på folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Folkestyret har to tre forslag til endringer i vedtektene: Et om fylkesbibliotekenes deltagelse på årsmøtet, et om kollektiv innmelding i brukergruppen, og ett om opphevelse av vedtak om rullering av brukermøtene  (se PDF) – oppdatert 8. oktober 2012.

Formell innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte: Torsdag 29. september 2011 kl. 16.30 – 17:00 – Clarion Hotel Bergen Airport (PDF)

Saksliste

1)    Åpning
Godkjenning av innkalling/dagsorden, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av tellekorps
2)    Årsmelding
3)    Orientering om økonomi
4)    Innkomne saker
5)    Valg

MERK:
Frist for å fremme saker til årsmøtet er mandag 29. august. Alle saker må meldes skriftlig til styret på  folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Valg, årsmøte og deltakerliste

På brukermøtet skal vi selvfølgelig ha ett årsmøte… Frist for å rapportere saker er fredag 17. september. Hele innkallingen og saksliste i PDF-format.

Det skal også velges fire medlemmer til styret. Disse er viktige for å bidra til utviklingen av Mikromarc 3, slik at det blir det beste biblioteksystemet for alle. De fire som er på valg ønsker alle gjenvalg og er bliitt innstilt av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling (PDF) og kandidatenes egenpresentasjon (PDF). Oppdatert 09.09: Årsberetning for 2010 (PDF)

Antallet deltagere er kommet opp i 92 (deltakerliste i PDF). Det er fortsatt ikke for sent å melde seg på! 🙂 Påmeldingslenke.

3 nye medlemmer i Styret

tonethorsenstraete

Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek

På siste dagen av brukermøtet var det årsmøte og valg i «Brukergruppen». Kjapt og greit. Årsmelding og orientering om økonomi ble enstemmig vedtatt.

Tre av dagens styremedlemmer takket av: Karl Todnem (Sandnes), Veslemøy Grinde (Tynset/Tønsberg) og Ann-Britt Svane (Porsanger) som ble takket for meget god innsats.

Det var 5 kandidater til Styret og årsmøtet valgte disse tre:

Protokoll fra årsmøtet (PDF).

Innkalling årsmøte, årsmøte og valg

generic_motePå brukermøtet skal vi selvfølgelig ha ett årsmøte… Frist for å rapportere saker er 2. oktober. Hele innkallingen og saksliste i PDF-format.

På årsmøtet vil vi gå igjennom hva Styret har gjort det siste året. Vedlagt her er årsmeldingen for 2008-2009 i PDF-format.

Nye mennnesker skal velges inn i Styret og være med på å påvirke Bibits i utviklingen av Mikromarc 3. Valgkomiteen ønsker forslag på nye, flinke bibliotekansatte! 🙂 Mer informasjon fra valgkomiteen vedlagt (PDF-format).

Og vi snakker selvsagt fortsatt om det 6. brukermøte for Mikromarc folkebibliotek ombord på Hurtigruten 4-6. november 2009.

Det er nå 67 påmeldte; men vi har fortsatt plass til mange flere… Etternølere er velkommen; meld deg på nå via påmeldingsskjemaet! :-)

Ny leder: Marianne Selvik, Ås bibliotek

marianne01_150x220Under årsmøtet på det 5. brukermøte for Mikromarc folkebibliotek på Lillestrøm 20. november 2008 ble det valgt ett nytt styre («folkestyret»):

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek, leder
 • Karl Todnem, Sandnes bibliotek, sekretær
 • Veslemøy Grinde, Tynset bibliotek, styremedlem
 • Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek, styremedlem
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek, styremedlem
 • Ann-Britt Svane, Porsanger bibliotek, vara
 • David Sæther, Lenvik folkebibliotek, vara

Årsmøteprotokoll i PDF-format.

Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek