Tr*ffpunkt 2022

Vi vil takke alle deltakere, foredragsholdere, underholdere og utstillere for to flotte dager på Olavsgaard med sosialt samvær, inspirasjon og systeminformasjon.

Her kan du se og lese Referater og noen av foredragsholdernes presentasjoner:

Stor takk til utstillerne!

Deltagerliste brukermøte 2012

Et bilde som absloutt ikke har noen tilknytning til teksten. Bryter alle regler i «boka». Men er det ikke fint, da? 🙂

Det er 108114 119 120 121 123 personer påmeldt til Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek pr. i dag.

Det er atskillig færre enn hva vi hadde forventet, trodd og håpet på. Vi vet ikke hvorfor; men tror ikke at det er program, pris, dato eller sted som har «skylda». Mistanken går til det at invitasjonen kom i august, og ikke i mai, som tidligere år. Den bommerten skal vi ikke gjøre igjen!

Uansett; de som deltar kommer til å få oppleve det beste brukermøtet noensinne. Det satser vi alt på! 🙂 Og kjære etternølere; det er fortsatt lov å melde seg på!!!

DeltDeltagerliste PDF – oppdatert 8. oktober 2012

Hvorfor skal jeg delta på brukermøtet?

Derfor:

Vil bare si at jeg og biblioteket «mitt» setter stor pris på den jobben dere gjør i forbindelse med brukermøtet (og selvsagt ellers også).
Brukermøtet er for meg årets store høydepunkt i biblioteksammenheng – både i forhold til det faglige, muligheten til å møte stemmene man ellers bare hører på telefonen, knytte nye kontakter og det sosiale. Det er mye prat og latter på disse møtene. Mange kjente møter man også kanskje bare i forbindelse med brukermøtet. Det er rett og slett så nyttig og koselig at man bare går å gleder seg og ser fram til neste brukermøte hele året.

Oddbjørg fra Selbu (brukt med tillatelse)

Fag: Påminnelse om «Fagstyrets Time»

I motsetning til folkebibliotekenes opplegg, har vi i fagbibliotekene ett noe mer «løsere i snippen» – opplegg. Derfor vil Fagstyret bare minne om alle deltagere fra fag- og forskingsbibliotek om «Fagstyrets Time».

Det er stedet hvor vi som jobber i fagbibliotekene samles og snakkes om hvordan vi ønsker å innvirke på utviklingen av MM3.

Tidspunket er torsdag 18. oktober kl. 15.00.

På vegne av Fagstyret: Vigdis Knutsen, Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Folke: 2 nye kandidater og 3 gjengangere

Vår utmerkede valgkomite har også i år svingt tryllestaven over den magiske hatten og trukket ut to nye flotte kandidater til styreverv i ‘Styret for Mikromarc brukergruppe folkebibliotek’.  I tillegg innstiller de på gjenvalg av tre gamle travere:

  • Marianne Selvik, Ås bibliotek (gjenvalg)
  • David Sæther, Lenvik folkebibliotek (gjenvalg)
  • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (gjenvalg 1 år)
  • Elin Mariboe Hovde, Modum bibliotek (ny)
  • Bente Dammen, Osterøy bibliotek (ny)

Les valgkomiteens innstilling (PDF)

Som Ingrid Espelid Hovig sa: «så har me juksa litt»; vedlagt er presentasjonen fra valget i 2010 på de tre som tar gjenvalg (PDF). Oppdatert 5. oktober med ny presentasjon av alle kandidatene: Elin Mariboe Hovede, Bente Dammen, David Sæther, Marianne Selvik og Vegard Krog Petersen (PDF).

Presentasjon av de to nye kandidatene kommer senere.

Folke: Innkalling til årsmøte

Folkebibliotekene med Mikromarc innkalles herved til årsmøte torsdag 18. oktober 2012 kl. 15.00 – 15.30 på Quality Hotel Olavsgaard (PDF)

Saksliste

1)    Åpning m/ Godkjenning av innkalling/dagsorden, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av tellekorps
2)    Årsmelding
3)    Orientering om økonomi
4)    Innkomne saker
5)    Valg

MERK:
Frist for å fremme saker til årsmøtet er tirsdag 18. september 2012. Alle saker må meldes skriftlig til styret på folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Folkestyret har to tre forslag til endringer i vedtektene: Et om fylkesbibliotekenes deltagelse på årsmøtet, et om kollektiv innmelding i brukergruppen, og ett om opphevelse av vedtak om rullering av brukermøtene  (se PDF) – oppdatert 8. oktober 2012.

Brukermøte 2012: Invitasjon og program

Velkommen til felles Mikromarc brukermøte for fag- og folkebibliotek. Arrangementet finner sted på konferansehotellet Quality Hotel Olavsgaard, Skjetten på torsdag 18. og fredag 19. oktober 2012.

I år kan vi tilby det største og mest varierte programmet i brukermøtenes historie. Nytt av året er fire paralleller. Dette for at vi skal få tilbudt dere et omfattende program med mye spennende innhold. Programmet er selvfølgelig fullt av Mikromarc-godbiter og sesjoner med bibliotekrelatert innhold som passer for både fagbibliotekarer og folkebibliotekarer.

I tillegg har vi har med oss kunnskapsrike og inspirerende foredragsholdere fra mange fagfelt, som interiørarkitekt Camilla Larsen, Aftenposten-journalist Per Kristian Bjørkeng, første-amanuensis Tord Høivik, søkespesialist Roar Storleer fra NTNU og det hele avsluttes av forskningsjournalisten Bjørn Vassnes med ett tankevekkende fordrag om sammenhengen mellom vårt demokrati og det trykte ordet.

Kostnad: Dagpakke (to dager med seminarer, lunsj og pausebevertning), middag torsdag kveld og overnatting i enkeltrom (torsdag-fredag) kr. 3.190.

Her melder du deg på før mandag 17. september: https://web.questback.com/bibits/fagfolke2012/

Fullstendig invitasjon  –  Program  –  Kort informasjon om de ulike programposter og sesjoner

Pauser? Hvem trenger vel pauser? :-)

Først så vil vi takke alle som har svart på evalueringsskjemaet etter brukermøtet i Bergen. Det er slik vi kan føre videre de gode sakene vi gjør, og forbedre det vi har gjort for dårlig!

  • Generelt mange positive tilbakemeldinger. Alle vil ha felles folke-/fagbrukermøter. Alle vil anbefale andre å delta neste år.
  • Dere er fornøyde med fordelingen mellom Mikromarc-stoff og andre bibliotekfaglige saker. Det settes stor pris på både eksterne forelesere og den sosiale biten.
  • Men mange av pausene ble spist opp. Uheldig for både deltakere og utstillere. Vi skal være mye flinkere neste år på å overholde pausene!
  • Deltakerne må velge mellom parallelle poster – og mange føler at de går glipp av noe. Vi skal se på muligheten for å kjøre enkelte sesjoner flere ganger. Men en ting er sikkert: Det er hektisk på være brukermøter og det vil det bli i fremtiden også…
  • Dette var det første felles brukermøtet for fagbibliotek og folkebibliotek. Det var en stor overvekt av deltakere fra folkebibliotekene. Det førte til at noen fagbibliotekarer følte de ble for mye folkebibliotek-relatert. Dette skal vi selvfølgelig sørge for å forbedre neste år.

2011 over, 2012 neste!

Da var årets brukermøte vellykket gjennomført! Takk til alle deltagerne for spennende og kunnskapsrike dager! 🙂

Det vil komme «reportasjer» og film/bilder fra brukermøte her på bloggen i løpet av denne og neste uke; ta ett bokmerke eller legg til RSS-feeden.

Vi håper at flest mulig vil svare på evalueringen (kommer i en epost snart); slik at vi kan lage ett enda bedre brukermøte neste år! Som blir på Olavsgaard (Skedsmo) 18-19. oktober 2012.

Denne bloggen skal antagelig gjøres om til en felles blogg for fagstyret og folkestyret i nær fremtid.