Ryfylkebiblioteket og BS WebLån

Åshild Hus, kulturleiar i Forsand kommune og Kjetil Hillestad, adm. dir., Bibliotekenes IT-senter

Det er ikke ukjent at Biblioteksentralen har kommet med en omdiskutert løsning for utlån av elektroniske bøker i norske bibliotek: BS WebLån. Det som ikke er så fullt kjent er at det er Bibliotekenes IT-senter som skal drifte denne løsningen.

Vi er spente på hvilke samarbeidseffekter dette kan få for de andre tjenestene leverandøren vår tilbyr. F.eks. mot CS Library. WebSøk etc.

‘Ryfylkebiblioteket’ har nettopp gått over til Mikromarc 3 og BS WebLån. Vi gleder oss til å se hvordan dette fungerer i praksis.

Kilder: Forsand kommune I, Forsand kommune II

Digitalbok i biblioteket

elitteraTemaet for denne sesjonen var hvordan man kan integrere utlån av digitale eksemplarer ifra bibliotekenes hjemmesider og websøk.

Og hvordan digitale bøker på leseplater vil forandre bibliotekenes hverdag.

Innleder var Eddy Robertsen fra firmaet Elittera, som selger både lesebrettet Cybook Opus og digitalbøker. De er også samarbeidspartnerene til Drammensbiblioteket i deres portalprosjekt E-lån.

Trine O. Schøning presenterte kort også BS sin løsning: BS WebLån.