Digitalbok i biblioteket

elitteraTemaet for denne sesjonen var hvordan man kan integrere utlån av digitale eksemplarer ifra bibliotekenes hjemmesider og websøk.

Og hvordan digitale bøker på leseplater vil forandre bibliotekenes hverdag.

Innleder var Eddy Robertsen fra firmaet Elittera, som selger både lesebrettet Cybook Opus og digitalbøker. De er også samarbeidspartnerene til Drammensbiblioteket i deres portalprosjekt E-lån.

Trine O. Schøning presenterte kort også BS sin løsning: BS WebLån.