Kandidat til Folkestyret: Elin Mariboe Hovde

Jeg heter Elin Mariboe Hovde, er 41 år og biblioteksjef i Modum kommune. Modum bibliotek har Mikromarc 3 på sentraldrift, og kommunen har 13.116 innbyggere.

Jeg har arbeidet i både store og små folkebibliotek i tillegg til skolebibliotek før jeg havnet i  Modum, der jeg har vært biblioteksjef siden 2007. Mikromarc har jeg jobbet med siden 1997, med et lite sidesprang til Bibliofil i 2000. Jeg har vært aktiv i foreningslivet siden jeg var 17, og er opptatt av ledelse og personalpolitikk, samt hvordan få til mye med lite.

Privat er jeg nok over gjennomsnittet glad i dyr, og driver oppdrett med kaniner og høner, i tillegg til at jeg har en lundehund som stort sett er med meg overalt. Jeg bor på gård, er gift, og har en adoptert sønn på 8 år.

Jeg er ikke redd for å ta i et tak!

Modum bibliotek fikk Bibliotekprisen for Buskerud i 2011, og jeg er stolt av å jobbe i et bibliotek der arbeidstokken har ambisjoner. Vi er det første biblioteket i Norge med et surfacebord som i disse dager gjøres klar til bruk for våre kunder, og vi holder oss godt orientert på it-fronten. Jeg ønsker å være med i brukergruppa fordi jeg anser Mikromarc som et prima verktøy som kan bli enda bedre. Jeg bruker de fleste funksjonene i MM3, og er godt fornøyd med mulighetene det gir, samtidig som jeg ønsker meg mer!