Felles brukermøte for fag- og folkebibliotek

Felles brukermøte!

«Samhold gir styrke» er enn ofte brukt parole. Innen biblioteksektoren møter vi mange av de samme utfordringene og har de samme behovene uansett i hvilken type bibliotek vi arbeider i. Nå har ‘folkestyret’ og ‘fagstyret’ innsett dette og besluttet å slå sammen sine brukermøter.

Det betyr at brukermøtet i Bergen 29-30. september 2011 blir felles for fag/forskingsbibliotek og folkebibliotek.

Det betyr flere deltagere, ett større faglig og sosialt nettverk og flere spennende og nyttige programposter enn man hadde klart ved å arrangere separate brukermøter.

Vi som arrangerer gleder oss til å presentere programmet vårt for dere når det er klart i mai/juni! 🙂