Mikromarc 3.4.0.0

Ny versjon av Mikromarc 3 ble sluppet i dag; 28. juni. Versjon 3.4.0.0 inneholder den lenge etterlengtede modulen for fjernlån.

Dessuten er det gjennomført en ny tankegang for reserveringer (pga. samarbeid i fellesbaser) og fokus på «skrankeflyt» (enklest mulig nå alle funksjoner).

Les mer på Wiki’en, eller gå direkte til  PDF-brosjyren for MM 3.4.0.0

Kilevink til Mikromarc 3

Sånn kan det bli med ett program under utvikling. Det vil snart bli bedre og snart er Mikromarc 3 det suverent beste biblioteksystemet i Norge… 🙂

På e-postlista biblioteknorge 26. april 2010:

Nasjonale biblioteknummer kan ikke benyttes ved bestillinger hos oss som har Mikromarc3. Bestiller får ok-melding, men vi får inn bestilling merket «Unknown borrower».  Dette gjelder bare biblioteknummer.
Med hilsen Ellen Vibeke Nygjelten Biblioteksjef Tolga

Er ikke dette et problem Mikromarc 3 må finne en løsning for? Eller så får MM3-bibliotek stenge muligheten for fjernlån inntil videre?
Rune Hoelseth – Institutt for samfunnsforskning, biblioteket

Bibliotekenes IT-senter AS beklager at enkelte fjernlånsmeldinger har medført ekstra bryderi for noen bibliotek. Vi har utviklet en løsning på problemet, den er under testing i disse dager, og vil bli installert hos alle våre Mikromarc 3-brukere den 14. juni sammen med Fjernlånsmodulen i Mikromarc 3.
Vennlig hilsen Bibliotekenes IT-senter AS Kjetil Hillestad Adm. Dir.

Dialogmøter: Der du bidrar

dialogmote1

Fra dialogmøtet for fjernlån. System med "gule lapper" bra!

Fjorårets nyskapning på brukermøte var ett dialogmøte om hvordan brukerne tenkte seg forbedringer i Mikromarcs websøk. Både av typen «flytt knappen dit» og i de store linjer.

Det var så vellykket at i år hadde vi dialogmøter for både Fjernlån (24 deltakere) og Innkjøp/Tidsskrift (23 deltakere).

Dette er din mulighet til å gi innspill slik at programmet blir best mulig og vår hverdag i biblioteket enklest mulig.

Det som kalles «Innkjøp Light» og «Tidsskrift Light» kommer i MM 3.3 i desember. Mer funksjonalitet vil bli programmert fortløpende. Innkjøp skal være 100% ferdig innen 1. jan. 2011 og Tidsskrift innen 1. januar 2012.

Modulen for Fjernlån er forhåpentligvis ferdig til sommeren 2010.