Kandidat til Folkestyret: Elin Mariboe Hovde

Jeg heter Elin Mariboe Hovde, er 41 år og biblioteksjef i Modum kommune. Modum bibliotek har Mikromarc 3 på sentraldrift, og kommunen har 13.116 innbyggere.

Jeg har arbeidet i både store og små folkebibliotek i tillegg til skolebibliotek før jeg havnet i  Modum, der jeg har vært biblioteksjef siden 2007. Mikromarc har jeg jobbet med siden 1997, med et lite sidesprang til Bibliofil i 2000. Jeg har vært aktiv i foreningslivet siden jeg var 17, og er opptatt av ledelse og personalpolitikk, samt hvordan få til mye med lite.

Privat er jeg nok over gjennomsnittet glad i dyr, og driver oppdrett med kaniner og høner, i tillegg til at jeg har en lundehund som stort sett er med meg overalt. Jeg bor på gård, er gift, og har en adoptert sønn på 8 år.

Jeg er ikke redd for å ta i et tak!

Modum bibliotek fikk Bibliotekprisen for Buskerud i 2011, og jeg er stolt av å jobbe i et bibliotek der arbeidstokken har ambisjoner. Vi er det første biblioteket i Norge med et surfacebord som i disse dager gjøres klar til bruk for våre kunder, og vi holder oss godt orientert på it-fronten. Jeg ønsker å være med i brukergruppa fordi jeg anser Mikromarc som et prima verktøy som kan bli enda bedre. Jeg bruker de fleste funksjonene i MM3, og er godt fornøyd med mulighetene det gir, samtidig som jeg ønsker meg mer!

Folke: Innkalling til årsmøte

Folkebibliotekene med Mikromarc innkalles herved til årsmøte torsdag 18. oktober 2012 kl. 15.00 – 15.30 på Quality Hotel Olavsgaard (PDF)

Saksliste

1)    Åpning m/ Godkjenning av innkalling/dagsorden, valg av ordstyrer, valg av referent og valg av tellekorps
2)    Årsmelding
3)    Orientering om økonomi
4)    Innkomne saker
5)    Valg

MERK:
Frist for å fremme saker til årsmøtet er tirsdag 18. september 2012. Alle saker må meldes skriftlig til styret på folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Folkestyret har to tre forslag til endringer i vedtektene: Et om fylkesbibliotekenes deltagelse på årsmøtet, et om kollektiv innmelding i brukergruppen, og ett om opphevelse av vedtak om rullering av brukermøtene  (se PDF) – oppdatert 8. oktober 2012.

Marianne Selvik (Ås) styrer skuta videre

Folkestyret konstituerte seg på sitt første styremøte 28. november 2011. Ingen overraskelser; både Leder og Sekretær tok gjenvalg og så ble det.

Dette er Styret som skal arbeide for at brukernes interesser blir hørt og arrangere meget gode brukermøter…:

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek (Leder)
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (styremedlem)
 • David Sæther, Lenvik folkebibliotek (styremedlem, sekretær)
 • Ellen P. Borch Veum, Luster bibliotek (styremedlem)
 • Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek (styremedlem)
 • Anita Kvamme, Odda bibliotek (1. varamedlem)
 • Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek (2. varamedlem)

Arkiv: FolkeStyret for 2011

Arkiverer siden om FolkeStyret for 2011 som ett blogg-innlegg; siden informasjonen skal oppdateres der…

Dagens styre («folkestyret«) ble valgt på årsmøtet 24. september 2010 under det 7. brukermøte for Mikromarc folkebibliotek på Quality Hotel Olavsgaard, Skedsmo:

 • Marianne Selvik, Ås bibliotek, leder
 • Ingvild Seland, Gjesdal folkebibliotek, styremedlem
 • Astrid Holmefjord, Samnanger bibliotek, styremedlem
 • Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek, styremedlem
 • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek, styremedlem
 • Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek, styremedlem
 • David Sæther, Lenvik folkebibliotek, vara

Kontakt på e-post: folkestyret@brukergruppe.bibits.no

—————–

Valgkomite for 2011:

Per Olav Sanner, Stange bibliotek, tlf. 62 57 31 00, perolav.sanner <at> stange.kommune.no
Brit Haugbro, Spydeberg bibliotek, tlf. 69 83 36 02, brit.haugbro <at> spydeberg.kommune.no

Påvirk utviklingen av MM3!

Snart får du sjansen! På det neste Brukermøtet (29-30. september) er 3 av “Folkestyrets” medlemmer på valg. Plutselig ringer ett av medlemmene i valgkomiteen til deg!

Hvorfor skal jeg delta, tenker du? Svaret er at du har ekte innflytelse. Bibits hører på oss i folkestyret. Se et eksemplel fra denne bloggposten.

Valgkomiteen for 2011 består av:
Brit Haugbro, Spydeberg bibliotek, tlf. 69 83 36 02, brit.haugbro <at> spydeberg.kommune.no
Per Olav Sanner, Stange bibliotek, tlf. 62 57 31 00,  perolav.sanner <at> stange.kommune.no

Folkestyret 2011

Foto: Jens-Chr. Strandos

Dagens styre (“folkestyret“) ble valgt på årsmøtet 24. september 2010 under det 7. brukermøte for Mikromarc folkebibliotek på Quality Hotel Olavsgaard, Skedsmo. Fra venstre:

* David Sæther, Lenvik folkebibliotek, vara
* Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek, styremedlem
* Ingvild Seland, Gjesdal folkebibliotek, styremedlem
* Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek, styremedlem
* Marianne Selvik, Ås bibliotek, leder
* Astrid Holmefjord, Samnanger bibliotek, styremedlem
* Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek, styremedlem (liggende foran)

Kontakt på e-post: folkestyret@brukergruppe.bibits.no

Oppdatert 23. november: Protokoll fra årsmøtet 24. september 2010.

Vi har innflytelse…

Mikromarc har tre brukerstyrer; ett for folkebibliotek, ett for fagbibliotek og ett for skolebibliotek. Vi bråker kanskje ikke like mye som en illsint bjørn; men vi lar vår røst høres og det gir innflytelse. 🙂

Ett eksempel kan være «skrankeflyt-prosjektet» i Mikromarc 3.4.0.0. Folkestyret tok initiativ til det og når programmet slippes på mandag 28. juni er våre 6 viktigste prioriteringer tatt til følge.

 • Katalogsøk i skranken (som ikke forstyrrer arbeidet som gjøres i katalogmodulen)
 • Eksemplar-reservering (som ikke forstyrrer tittel-reservering)
 • Eksemplar-historikk er på plass
 • Superenkelt lånersøk (i skrivefeltet for lånerstrekkode)
 • Å kunne sende SMS/epost til låner direkte fra skrankebildet
 • Registrering av ny låner fra skrankebildet

Bare for å vise at det nytter; og for at fremtidige styremedlemmer skal se verdien av å delta i dette arbeidet.

Mens vi venter på Godot

Folkestyret 2010. Foto: Jens-Chr. Strandos

Fra venstre fremre rad: David Sæther, Lenvik folkebibliotek; Marianne Selvik, Ås bibliotek; Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek; Astrid Holmefjord, Samnanger bibliotek. Bakre rad fra venstre: Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek; Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek; Ingvild Seland, Gjesdal folkebibliotek.

Godot? En henvisning til at vi venter på invitasjon, program og påmelding til Mikromarc brukermøte for folkebibliotek 23-24. september 2010. Kommer snart! 🙂

3 nye medlemmer i Styret

tonethorsenstraete

Tone Thorsen Stræte, Tynset bibliotek

På siste dagen av brukermøtet var det årsmøte og valg i «Brukergruppen». Kjapt og greit. Årsmelding og orientering om økonomi ble enstemmig vedtatt.

Tre av dagens styremedlemmer takket av: Karl Todnem (Sandnes), Veslemøy Grinde (Tynset/Tønsberg) og Ann-Britt Svane (Porsanger) som ble takket for meget god innsats.

Det var 5 kandidater til Styret og årsmøtet valgte disse tre:

Protokoll fra årsmøtet (PDF).