Vi har innflytelse…

Mikromarc har tre brukerstyrer; ett for folkebibliotek, ett for fagbibliotek og ett for skolebibliotek. Vi bråker kanskje ikke like mye som en illsint bjørn; men vi lar vår røst høres og det gir innflytelse. 🙂

Ett eksempel kan være «skrankeflyt-prosjektet» i Mikromarc 3.4.0.0. Folkestyret tok initiativ til det og når programmet slippes på mandag 28. juni er våre 6 viktigste prioriteringer tatt til følge.

  • Katalogsøk i skranken (som ikke forstyrrer arbeidet som gjøres i katalogmodulen)
  • Eksemplar-reservering (som ikke forstyrrer tittel-reservering)
  • Eksemplar-historikk er på plass
  • Superenkelt lånersøk (i skrivefeltet for lånerstrekkode)
  • Å kunne sende SMS/epost til låner direkte fra skrankebildet
  • Registrering av ny låner fra skrankebildet

Bare for å vise at det nytter; og for at fremtidige styremedlemmer skal se verdien av å delta i dette arbeidet.