Marianne Selvik (Ås) styrer skuta videre

Folkestyret konstituerte seg på sitt første styremøte 28. november 2011. Ingen overraskelser; både Leder og Sekretær tok gjenvalg og så ble det.

Dette er Styret som skal arbeide for at brukernes interesser blir hørt og arrangere meget gode brukermøter…:

  • Marianne Selvik, Ås bibliotek (Leder)
  • Vegard Krog Petersen, Sarpsborg bibliotek (styremedlem)
  • David Sæther, Lenvik folkebibliotek (styremedlem, sekretær)
  • Ellen P. Borch Veum, Luster bibliotek (styremedlem)
  • Torstein Aasbrenn, Alvdal bibliotek (styremedlem)
  • Anita Kvamme, Odda bibliotek (1. varamedlem)
  • Elin Westgård Hansen, Ski bibliotek (2. varamedlem)