Mikromarc 3.3.0.0 og Mikromarc 2.8.0.1

Mikromarc 3.3.0.0 ble lansert 6. desember 2009. De største nyhetene er ulike «innloggings-profiler» , støtte for lenkede poster (periodika og flerbindsverk), og flere statistikker. Lenke til PDF-fil.

Mikromarc Utlån 2.8.0.1 (på databasemotor 2.8.0.0c) ble lansert samme dag. Kun en liten, men viktig, endring: kryptering av personnummer og pin-kode i forbindelse med bruk av Nasjonalt Lånekort. Mer informasjon på Bibits nettsted.

Smånytt:

-En større skolesammenslutning i Sverige har kjøpt Mikromarc 3. Jo fler penger i kassa til Bibits, jo større utviklingstakt og ett bedre Mikromarc 3 for oss alle sammen…

– Neste møte i Folkestyret blir 28. og 29. januar 2010. Meld gjerne inn saker vi skal ta med til utviklingsavdelingen.