Patch til Mikromarc 3.5.2.0…

Bedre sent enn aldri….

Det kom en ny patch til Mikromarc 3.5.2.0 mandag 6. august 2012. Følgende ble da rettet for alle på Sentraldrift:

* Treghet i Katalog fordi sletting av marcposter førte til skanning av alle eksisterende poster for oppdatering av referanser.
* Under Administrasjon skal man nå kunne velge om en liste på Websøk-hovedsiden skal vises eller ei.
* Helligdager i kalenderen lagt inn frem til 2020.
* Lånerimport skal nå gjenkjenne lånere på fødselsdato igjen.
* Problem med at ikke alle e-poster ble sendt ut fra MM3.
* En type Fjernlånsmeldinger ble ikke vist i forrige versjon.
* OAI-PMH ga feilmelding ved høsting hos noen kunder.
* Ved kjøring av purringer får noen av våre kunder feilmeldingen «Generate skript feilet i textBox14».